Blog

Dünyada Sosyal Medya Kullanım Oranları

Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve o kadar çok farklı şekillerde kullanılabiliyor ki, bazen insanlar sosyal medya hesaplarında gezinmek için bile uzun süreler harcayabiliyorlar. Peki, dünyada bununla ilgili verilerin derlendiği ya da takip edildiği ve bu sayede çeşitli yorumların yapılabildiği istatistikler var mı? Bu soruya cevap vermek üzere çalışmalar yapan ajanslardan biri olan We Are Social bu verileri derleyip, yayınlıyor. 2015 yılı verilerini yayınlayan global ölçekli ajans, bu verilerle de,  dünyada sosyal medya kullanım oranları tespit edebiliyor.dunyda-sosyal-medya-kullanimiSosyal Medya ve Dünya Verileri

We Are Social tarafından hazırlanan detaylı raporda kullanılan veriler ülkemiz dahil 30 ülkenin internet kullanım verilerinden derleniyor. Bu derlemede yararlanılan veri sağlayıcı ise Global Web Index olarak göze çarpıyor. Hazırlanan 2015 raporuna göre dünyada sosyal medya kullanım oranları için en belirleyici veri olarak internet kullanımındaki artışa, başka bir deyişle internetin kullanılmak üzere ulaşabildiği insan sayısındaki artışa yer verilmiş. Bu sayı geçen yıla göre, 525 milyon kişi artmış ve 3 milyar rakamını aşmış durumda. Başka bir ifadeyle neredeyse % 20 ye varan bir artış sağlanmış bu konuda.  Yine dünyada 2 milyarın üzerinde aktif sosyal medya hesabı bulunduğu belirtilen raporda, mobil kullanım miktarının da 1,7 milyar seviyesinde olduğu belirtilmiş.

Sosyal Medya ve Türkiye

Ülkemiz ile ilgili sosyal medya verilerine göz attığımızda, dünyada sosyal medya kullanım oranları ile paralel verileri görüyoruz. Ülkemizde 37,7 milyon internet kullanıcısı ve 40 milyonun üzerinde sosyal medya hesabı aktivitesi tespit edilmiş. Bu rakamlarla ülkemizin sosyal medya ve internet aktivitesinin hemen hemen aynı seviyede yani % 50 ler seviyesinde bir aktivitesi olduğunu söylemek mümkün.


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment

Back to top