check
Aktif Müşteri +850
headphone
Toplam İşlem+5350
shake
Mutlu Müşteri+2546

Halihazırda bu sözleşme, internet üzerinden yapılan satışların sözleşme yapma zorunluluğu kapsamında ( Bkz: 27.11.2014 Tarihli / 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”) dahilinde düzenlenmekte ve ilgili maddeler de aşağıda belirtildiği şeklindedir.

MADDE 1 TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

SATICI

SATICI BİLGİLERİ GİRİLECEK

Unvan:

Adres:

Web Sitesi:

E-posta:

Bundan böyle kısaca SATICI diye ifade edilecektir.

ALICI

Siteye üye olarak Takip Sepeti üzerinden satın alma yapan kişileri tanımlar.

Bundan böyle kısaca ALICI diye ifade edilecektir.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME İÇERİĞİ ve KONUSU

2.1. Söz konusu bu sözleşme ALICI’nın SATICI’ya yönelik Takip Sepeti üzerinden elektronik (dijital) ortamdan yapmış olduğu siparişini aşağıda belirtilen nitelik ve satış fiyatı belirlenmiş olan ürünlerin satış ve teslimiyle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kararları kapsamında taraflar arasında sorumluluk ve hakların belirlenmesi içindir.

2.2. ALICI olan taraf, satışa söz konusu olan hizmet ya da ürünlerin temel niteliği, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulu ve aynı zamanda satışı yapılan ürün – hizmetler ile ilgili olarak tüm ön bilgilere sahip olduğunu ve cayma hakkı konusunda da bilgi sahibi olduğunu bu sözleşme kapsamında kabul eder. Aynı zamanda söz konusu ürün ve hizmetler hakkında belirtilmiş olan tüm ön bilgileri dijital ortam kapsamında teyit etmiş olduğunu, sonrasında ise ürün ya da hizmetleri yine bu kapsamda sipariş vermiş olduğunu söz konusu iş bu sözleşme dahilinde kabul etmektedir. Söz konusu Takip Sepeti sitesinde ödeme ekranında bulunan ön bilgilendirme ve fatura da söz konusu sözleşmenin dahili parçaları arasında yer alırlar.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

Söz konusu bu sözleşme ALICI’nın ve Takip Sepeti üzerinden vermiş olduğu siparişinin tamamlanmış olduğu tarihte taraflar arasında uygulamaya alınmıştır.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU OLAN ÜRÜN(LER)

ALICI tarafından sipariş edilmiş olan ürün ya da hizmetlerin detayları da vergiler dahil olacak şekilde peşin satış tutarı ve aynı zamanda adet bilgileri de sipariş sonrasında müşteriye eposta olarak iletilir. Söz konusu ürünlerin hepsi sözleşme kapsamında artık ÜRÜN olarak ifade edilecektir.

 

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİM EDİLMESİ

ÜRÜN veya ÜRÜNLER, ALICI’NIN Takip Sepeti için verdiği, üyelik ekranında belirtmiş olduğu eposta ya da sosyal medya adresine satış kapsamında belirtilmiş olan süre kapsamında teslim edilir. Ancak zorunluluk eden durumlarda süre kısalabilir veya uzayabilir.

ÜRÜN eğer ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekse söz konusu tarafın ÜRÜN’ü kabul etmemesinden Takip Sepeti sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 – ÖDEME YÖNTEMLERİ

ALICI tarafından vadeli satışların salt bankalara ait kredi kartları ile yapılması söz konusu olduğundan faiz oranları ile temerrüt faizi ile ilgili bilgiler de ALICI’nın bankasından ayrıca teyit edilmelidir. Yürürlükte olan hükümler kapsamında faiz ve temerrüt ile ilgili olacak hükümler banka ve ALICI arasında yapılmış olan kredi kartı sözleşmesi kapsamındadır. ALICI da bunlara uyacağını kabul ve beyan etmektedir. Taksitlendirme yapılacak olan işlemlerde ALICI ve bankası ile aralarında imzalanmış olan sözleşme hükümleri aynı şekilde geçerlilik taşır. Kredi kartı ödeme tarihi yani ALICI’nın bankaya borcunu ne zaman ödeyeceği yönündeki durum da yine ALICI ve bankası arasında yapılmış olan sözleşmeye bağlıdır. Takip Sepeti üzerinden kart ile yapılacak ödemeler anında tahsil edilmektedir. ALICI ise bankası aracılığıyla ödemelerini veya taksitleri takip edebilmektedir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI tarafından Takip Sepeti üzerinden gösterilmiş olan ürünlerin temel niteliklerine yönelik satış fiyatı ve ödeme yöntemiyle de ilgili olarak verilen bilgiler okunup kabul edilmiş sayılmaktadır.

7.2. ALICI işbu sözleşmede yer alan maddeleri dijital ortamda teyit etmekle ve mesafeli sözleşmelerin akdinden de önce SATICI tarafından ALICI’ya verilecek olan adres, ürün özellikleri, ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri de doğru şekilde edinilmiş olunduğu teyit edilmiş sayılır.

7.3. SATICI tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerin sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilmiş olan niteliklere uygun olması işbu sözleşme kapsamında kabul edilmiştir.

7.4. SATICI siparişe konu edinen ürün ya da hizmetin yerine getirilmesinin mümkün olmadı hallerde sözleşmeye konu olan yükümlülüklerin yerine getiremezse, oluşan durumu sözleşmeden doğmuş olan ifa sorumluluğunun da süresi dolmadan ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI’ya da eşit denklikte kalite ve fiyatta ürün tedariki sağlayabilir ya da ürünün bedelini iade edebilecektir.

7.5. Sözleşmeye konu edinen ÜRÜN teslimatı da sözleşmenin Takip Sepeti’nden ALICI siparişini verirken dijital ortamda ALICI tarafından kabulü, eposta aracılığıyla SATICI tarafından da ALICI’ya iletilmesi ve bedelinin de ALICI’nın tercih etmiş olduğu ödeme şekliyle aynı olacak halinde ödenmiş olması şartı aranır. Herhangi bir nedene dayanarak ürün bedeli ödenmez ya da banka tarafından iptal edilirse bu durumda SATICI ise malın teslimi sorumluluğunu üzerinden atmış sayılır.

7.6. ÜRÜN’ün teslimatı sonrasında farklı nedenlere dayanarak işlem yapılmış olan kredi kartının dahil olduğu finansa kuruluşu tarafından ilgili ürün bedelinin SATICI’ya verilmemesi halinde ÜRÜN 3 iş günü içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilmek durumundadır. SATICI da bu durumda doğan her türden yasal hakkını korumakla mükelleftir.

7.7. SATICI için zorunlu haller, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi afet halleri, teslimatı engelleyen durumlar kapsamında malı süresi içinde teslim edememesi halinde durum ALICI’ya bildirilmelidir. Bu kapsamda da ALICI siparişinin iptalini, ürünün emsaliyle değiştirilmesini, teslim süresinin ertelenmesi haklarından birisini tercih edebilir. ALICI’nın siparişten vazgeçmesi halinde ise ödemiş olduğu tutar kendisine ödenecektir.

7.8. ALICI tarafından SATICI’ya dönük olarak herhangi bir açıdan verilecek zarar ve SATICI’nın da bundan ötürü zarara uğraması halinde SATICI bu durumdan doğan tüm haklarını kullanabilecektir.

 

MADDE 8 – KISMEN GEÇERSİZLİK HALLERİ

Sözleşme hükümleri dahilinde herhangi birisi veya tamamen hukuken geçersiz olmaması başka sözleşme hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Bu durumda da taraflar mevzuat hükümlerinin geçersiz hüküm yerine geçebileceğini ve sözleşmenin de geçerli olacak tüm hüküm ve şartlarıyla geçerli olacağı kabul edilir, beyan ve taahhüt edilir.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKI

SATICI tarafından ALICI’nın hiçbir şekilde cezai ve hukuki yükümlülük üstlenmeden ve herhangi bir gerekçeye de dayanmadan ürünü teslim almadığı müddetçe hizmetini reddetme ve sözleşmeden de cayma hakkının olduğunu, cayma bildiriminin ise SATICI’ya ya da ürün sağlayıcıya da ulaşılması tarihinden itibaren malın geri alınması taahhüt edilir.

 

MADDE 10 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Sözleşme kapsamında ALICI doğacak her türden uyuşmazlık çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturuyorsa ilgili maddelerin delil niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

 

MADDE 11 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK OLAN ÜRÜNLER

11.1. Nitelikleri kapsamında iade olmayacak ürünler; tek kullanımlık ürünler, yazılım ve programlar, sosyal medya hizmetleri kapsamına giren ürünlerin iadesi olmamaktadır.

11.2. ALICI’nın talepleri kapsamında üretilmiş olan ya da üzerinde değişiklik veya ilavelerin yapılarak kişiye özel kılınmış olan ürünler yapıları gereğince başka taraflara satılamayacağı için iadeleri söz konusu değildir. Bu hallerde ALICI’nın cayma hakkı bulunmaz.

 

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanması için  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilen Tüketici Hakem Heyetleri, bu kurumları aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetki sahibidir.

 

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK HAKKI

Site üzerinden verilecek tüm siparişler için ALICI’nın işbu sözleşmeyi okuduğu ve kabul ettiği var sayılır.