check
Aktif Müşteri +850
headphone
Toplam İşlem+5350
shake
Mutlu Müşteri+2546

Takip Sepeti’na kayıt olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okumalısınız.

Üye olacak kişinin, üyelik kaydını tamamlaması aşağıda bulunan üyelik sözleşmesini kapsayan tüm maddelerin okunduğunu ve üyelik sözleşmesinde bulunan maddelerin de kabul edildiği anlamı taşır. Söz konusu sözleşme üyenin üyelik anında akdedilerek anında yürürlüğe girmiş sayılır.

1.TARAFLAR

Takip Sepeti web sitesinin faaliyetlerini yürütmekte olan ekip bundan böyle Takip Sepeti olarak tanımlanacaktır.

Takip Sepeti web sitesine kayıt olan kullanıcılar ise bundan böyle ÜYE olarak tanımlanacaktır.

2.SÖZLEŞME KONUSU

Söz konusu sözleşme Takip Sepeti’nın sahip bulunduğu web sitesi takip-sepeti.COM’dan üyelerin yararlanma şartlarının belirlenmesini içerir.

3. TARAFLARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

3.1. Kullanıcı, Takip Sepeti web sitesine üye olurken iletmiş olduğu kişisel bilgiler başta olmak üzere tüm bilgilerin hukuki olarak doğru olduğunu, Takip Sepeti’nun bu bilgilerin de gerçeğe aykırılığının tespiti halinde uğranacak olan bütün zararların aynı ve vakit kaybetmeden tazmin edileceğini beyan etmektedir.

3.2. Üye, Takip Sepeti tarafından kendisine iletilmiş olan şifreyi ise başka kişi veya kuruluşlar ile paylaşamaz, bu kapsamda da kullanıcının kendi şifresini kullanma hakkı tamamen kendisine aittir. Bu kapsamda da meydana gelecek tüm sorumluluklar ve üçüncü kişiler ya da yetkili merciler tarafından Takip Sepeti’na yönelik ileri şekilde sürülebilecek tüm iddia ve isteklere karşı olarak da Takip Sepeti’nın izinsiz kullanımdan doğacak her türden tazminat ve benzer talep hakkı da saklı tutulur.

3.3. Kullanıcı Takip Sepeti web sitesini tercih ederken yasal mevzuatlar hükümlerine riayet etmelidir. Aynı zamanda bunları ihmal etmemeyi de üyelik halinde baştan kabul etmektedir. Aksi durumda meydana gelebilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler de tamamen bir şekilde üyeyi ilgilendirmektedir.

3.4. Üye, Takip Sepeti’nı hiçbir koşulda ve şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ilkelerine aykırı, başkalarına rahatsızlık verecek ve taciz yaratacak, yasalara aykırı olacak, başkalarının fikri ve telif haklarını da ihlal edecek şekilde kullanamamaktadır. Aynı zamanda üye başkalarının hizmetlerini de kullanmasını önleyecek şekilde zorlaştırıcı veya yanıltıcı faaliyetler içinde bulunamaz.

3.5. Takip Sepeti web sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilmiş, yazılmış veya kullanılan fikir ve düşüncüler tamamıyla üyelerin kendi görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüş ve düşünceler Takip Sepeti’nı yansıtmaz, hiçbir şekilde ilişik kurulmaz. Takip Sepeti’nın üyenin beyan etmiş olduğu fikir ve görüşler sebebiyle üçüncü tarafların uğrayacağı zarar ve üçüncü tarafların beyan etmiş olacağı fikir ve görüşler sebebiyle de kullanıcının uğrayacağı zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluğu olmaz.

3.6. Takip Sepeti kullanıcılara ait verilerin yetkisiz olan kişiler tarafından okunmasından ve aynı zamanda üye yazılım ve verilerine de yöneltilebilecek zararlardan ötürü sorumlu değildir. Üye, Takip Sepeti’nı kullanmasından ötürü meydana gelebilecek herhangi bir zarardan ötürü Takip Sepeti’ndan tazminat talep etmemeyi de peşin şekilde kabul etmiş sayılır.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının veri ve yazılımlarına yönelik izinsiz olarak erişim sağlamayı ya da bunları kullanmamayı da peşinen kabul etmiş sayılır. Aksi durumlarda bundan ötürü oluşacak hukuki ve cezai sorumluluklar da tamamen üyeye ait olacaktır.

3.8. Söz konusu bu sözleşme içinde sayılmış olan maddelerden bir ya da birkaçının üye tarafından ihlal edilmesi halinde cezai ve hukuki olarak üyenin kendisi sorumlu tutulacaktır. SİTADI’nı bu türden ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından muaf tutacaktır. Aynı zamanda söz konusu ihlaller sebebiyle olayın hukuksal bir boyut taşıması halinde Takip Sepeti’nın üyeye yönelik olarak da üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü tazminat talebinde bulunma hakkı da saklı tutulmaktadır.

3.9. Takip Sepeti her koşulda tek taraflı olarak gerektiği hallerde üyenin üyeliğini sonlandırma, silme, üyeye ait olacak belge, dosya ve bilgileri silme hakkını tek taraflı olarak tutma hakkına sahiptir. Kullanıcı ise söz konusu bu tasarrufu önceden kabul etmiş sayılır. Bu durumda ise takip sepetinin hiçbir şekilde sorumluluğu olmaz.

3.10. Takip Sepeti web sitesi yazılım ve tasarım da Takip Sepeti tasarrufunda olup bunlara yönelik olarak telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet haklarına dönük ilgili kanunlarla korunmakta olup bunların da üye tarafından izinsiz bir şekilde kullanılması, iktisap edilmesi ve değiştirilmesi de yasaktır. Bu web sitesinde söz konusu başka firmalar ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları kapsamında da muhafaza edilmektedir.

3.11. Takip Sepeti tarafından takip-sepeti.com web sitesinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine dönük yasal mevzuat kapsamında siteye erişmek amacıyla kullanılan İnternet servis sağlayıcısı ve IP adresi, siteye erişim için tarih ve saat, sitede bulunduğu esnada erişim sağlanan sayfalarla birlikte siteye bağlantıyı sağlayan web sitesinin internet adresi gibi çeşitli bilgiler toplanabilir.

3.12. Takip Sepeti üyenin kişisel bilgilerinin zorunluluk olarak talep edildiğinde ya da yasal gereklere uygun şekilde hareket edilmesi veya Takip Sepeti’na tebliğ edilmiş yasal işlemlere uyulması; Takip Sepeti ve web sitesi haklarının ve mülkiyetinin de korunması ve aynı şekilde savunulması amacıyla bu duruma iyi niyetli şekilde kanaat getirildiğinde açıklayabilecektir.

3.13. Takip Sepeti’nın web sitesinin zararlı yazılım ve virüs gibi etmenlerden arındırılması için gerekli önlemler alınmış durumdadır. Bununla birlikte temel güvenliğin tam sağlanabilmesi için kullanıcıların da kendi virüs koruma sistemlerini kullanmaları ve gerekli korumayı sağlamaları gerekir. Bu kapsamda da kullanıcı takip sepeti web sitesine girmesi ile kendi yazılım ve işletim sistemlerinde meydana gelebilecek tüm hataları doğrudan veya dolaylı olarak sonuçları kapsamında kabul etmektedir.

3.14. Takip Sepeti, site içeriğini istediği zaman değiştirme, kullanıcılara sunulmakta olan hizmetleri de değiştirme ya da sona erdirme hakkını korur.

3.15. Takip Sepeti üyelik sözleşmesi koşullarını da hiçbir şekilde ve surette ihbar veya ihtara ihtiyaç olmadan her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bunun yanında güncelleme ve iptal etme hakkı da mahfuzdur. Değiştirilmiş, güncellenmiş veya yürürlükten kaldırılmış olan her türden hüküm yayın tarihinde de tüm üyeler için hüküm ifade eder.

3.16. Taraflar arasında takip sepetine ait olan tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek delil kapsamında HUMK Madde 287 kapsamında uygun şekilde esas alınması kabul edilmiştir.

3.17. Takip Sepeti söz konusu sözleşme kapsamında üyelerin kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme maili ve telefonlarına da SMS gönderme yetkisine sahiptir. Üyeler de bu sözleşmenin onayı ile bu türden bilgilendirme mesajları alacaklarını kabul ederler.

4. Sözleşme Feshi

Sözleşmenin feshi için kullanıcının üyeliğini iptal etmesi yeterli olacaktır. Üyeliğin iptal edilmemesi halinde sözleşme geçerli olacaktır.

5. İhtilafların Halli

Söz konusu ihtilaflı hallerde ŞEHİR ADI Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının üyelik kaydını yapmasının ardından sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.